ดาวน์โหลด
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology