ดาวน์โหลด
 

แบบฟอร์มต่างๆ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 - แบบคำร้องทั่วไป
 - แบบคำร้องทุกข์,ร้องเรียน
 - แบบแสดงความคิดเห็น
 - หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่
 - คำร้องขอหนังสือรับรอง
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - ใบสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น
 - แบบติดภาพถ่าย เพื่อขอเลขที่บ้าน (อบต.ตูม)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology