ดาวน์โหลด
 

แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร (2562-2564)
 - แผนพัฒนาบุคลากร (2563-2565)
 - แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
 - แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2567)
 - แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology