โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสมนึก แรมฉิมพลี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 
นางจิตติมา เผยกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
 
นายสำรวย กายจะโปะ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

 
นายแมน ก่ำพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 
นายวีรชน เชยฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 
นายธีรวุธ พลตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
นางธนพร ฉ่ำพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
นางจิตติมา เผยกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
นายดาว มงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
นายประยูร เอิบพรมราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
 
นายสมศักดิ์ ชิดครบุรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
 
นายบงกช ชินศรีฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
 
นายสมนึก แรมฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
นายใบ สุขตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
 
นางชอบ กลิ่นตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
 
นายศักดา อ่ำอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
 
นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
 
นายชาติชาย วิไลยลักษณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology