โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายเชาว์ ไม้สูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เบอร์ติดต่อ. 087-9612984
 
นายสุรเชษฐ์ ปิดตะคุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เบอร์ติดต่อ. 085-2080931
 
นางสาวปภาพินท์ พุทธรักษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เบอร์ติดต่อ. 087-8798259
 
นางสาวอรสา จุลผักแว่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เบอร์ติดต่อ. 098-1209552


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology