โครงสร้างองค์กร
 
 กองช่าง
 
นายธงชัย สิงหวิสัย
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0848298885
 
นายทักษ์ดนัย ยาตะคุ
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายธงชัย สิงหวิสัย
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายอภิชาติ ชินสำโรง
คนงาน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology