ดาวน์โหลด
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ ตค 63
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ พย 63
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ ธค 63
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ มค 64
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ กพ 64
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ มีค 64
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ เมย 64
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ พ.ค. 64
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ ก.ค. 64
 - ข้อมูลสถิติกระบวนงานที่ให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology