ดาวน์โหลด
 

ความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology