ดาวน์โหลด
 

คำบรรยายลักษณะงาน (Job description)

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลด้าน Competency Inventory (บุคลากรที่มีอยู่)
 - ข้อมูลด้าน Competency (ตำแหน่งที่ต้องการ)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology