ดาวน์โหลด
 

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2561
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
 -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปี 2566
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology