ดาวน์โหลด
 

แผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564)

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2561)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology