ดาวน์โหลด
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 - รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology