ดาวน์โหลด
 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ ก อบต. จังหวัด นครราชสีมา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลล (24 ตค 45)
 -  - (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด4 การสรรหาบุคคล)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology