ดาวน์โหลด
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานส่วนตำบล พนกงานจ้าง)

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 2/2564
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 2/2564
 - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 1/2565
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 1/2565
 - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 2/2565
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 2/2565
 -  แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 1/2566
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 1/2566
 - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 2/2566
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 2/2566
 - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 1/2567
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 1/2567
 - แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล 2/2567
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง 2/2567
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology