ดาวน์โหลด
 

การขับเคลื่อนจริยธรรม

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2566
 - แนวทางการปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม Do's&Don'ts
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology