ดาวน์โหลด
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ. 2557
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2558
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2559
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2560
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2561
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2562
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2563
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2564
 - - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2565
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พ.ศ.2566
 - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology