ดาวน์โหลด
 

อื่น ๆ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - xxxx2
 - ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯพ.ศ.๒๕๕๔
 - ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology