ดาวน์โหลด
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
 - ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564)
 - ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงมิถุนายน 2564)
 - ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงกันยายน 2564)
 - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)
 - ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงมีนาคม 2565)
 - ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565)
 - ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงกันยายน 2565)
 - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)
 - ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2566)
 - ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงมิถุนายน 2566)
 - ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงกันยายน 2566)
 - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงธันวาคม 2566)
 - ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology