ดาวน์โหลด
 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - รายงานการติดตามผล การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระดับองค์กร)
 - แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology