ดาวน์โหลด
 

คำสั่งงานบริหารงานบุคคล

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่ง อบต.ตูม ที่ 271/2564 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ กองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology