หน้าแรก
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   ที่ตั้ง
   วิสัยทัศน์
   ตราสัญลักษณ์
   ข้อมูลหมู่บ้าน
  อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างการบริหาร
   ระเบียบและกฏหมาย
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   มาตรการบริหาร
   การจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี

การแสดงออกถึงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการปลูกจิตสำนึก คุณธรรมภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณที่ทำการองคืการบริหารส่วนตำบลตูม

อัพเดทเมื่อ : 23-12-2022 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com , saraban@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology