โครงการอบรมให้ความรู้เวทีประชุมประชาคมระดับตำบล จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

อัพเดทเมื่อ : 26-10-2016 14:17:01


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology