โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ร่วมกับ เกษตรอำเภอปักธงชัย ได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ตะหนักถึงความสำคัญของหญ้าแฝกในการป้องกันการพังทลายของดิน

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝก และเพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก

อัพเดทเมื่อ : 12-05-2015 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology