โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองส่งน้ำลำพระเพลิง เพื่อต้อนรับนักท้องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานส่งกรานต์ พศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้เห็นความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานวันสงค์กรานต์

จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำช่วงริมคลองลำพระเพลิงเป็นจำนวนมาก ดังนั้น องคืการบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

อัพเดทเมื่อ : 08-04-2015 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology