โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศูนย์ภ่ายทอดเทคโนโลยี้พื่อการเกษตร

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมร่วมกับเกตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานด้านการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม

2.เพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

3.เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับคนในท้องถิ่น และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 21-02-2015 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology