หน้าแรก
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   ที่ตั้ง
   วิสัยทัศน์
   ตราสัญลักษณ์
   ข้อมูลหมู่บ้าน
  อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างการบริหาร
   ระเบียบและกฏหมาย
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   มาตรการบริหาร
   การจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รองนายก เลขานายก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และชาวบ้านได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลตูม

อัพเดทเมื่อ : 14-10-2020 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology