โครงการอบรมจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร พนักงานได้ออกโครงการอบรมจัดเวทีประชาคม และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และออกจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่

อัพเดทเมื่อ : 29-01-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology