โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่น ปี 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกโรงเรียนในเขตตำบลตูมนำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

อัพเดทเมื่อ : 11-09-2012 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology