ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภาเดือน ก.ค. 2553
 - รายงานการประชุมสภาเดือน พ.ค. 2553
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๑/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๒/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่๓/๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๔ /๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-938766 FAX: 044-938767
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology