ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 - รายงานข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology