โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ขึ้น เมื่อวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการให้ข้อมูลด้านวิชาการ ทักษะต่าง ๆ ในการดูแล ค้นหา ผู้ป่วยวัณโรคและมีแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ให้กับ อสม. และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลตูม ทั้ง ๑๖  หมู่บ้าน

อัพเดทเมื่อ : 13-03-2013 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology