โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ ตำบลตูม เชิญ ชม ชิม ช๊อป ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณสวนตูมพฤกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือของ อบต.ตูม สนง.เกษตรอำเภอปักธงชัย และ บ.อิสท์ ซีด จำกัด

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-07-2016 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology