โครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๖

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง  ได้ร่วมจัดทำโครงการบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๕๕ ถึงวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตูม ทั้ง ๑๖  หมู่บ้าน

อัพเดทเมื่อ : 09-11-2012 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology