โครงการดูแลรักษาป่าชุมชนและการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (งานทำความสะอาดริมคลองส่งน้ำลำพระเพลิง) วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 18-05-2016 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology