โครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2559"

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมที่ถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์  ประจำปี 2559" เพื่อให้ส้วมสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลตูม ได้มีความสะอาด มีมาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคติดต่อ และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้องให้กับประชาชน

อัพเดทเมื่อ : 21-04-2016 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology