ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตำบลตูม

วัดวังวารีวน
ศาลาการเปรียญของวัดวังวารีวน  ชั้น  2  ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราญ  ซึ่งในขณะนี้ทางวัดกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเติมอีกเล็กน้อยและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีวัตถุโบราณได้นำมอบเพื่อเก็บรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป  และภายในบริเวณวัดก็ได้จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปด้วย  คือ  สร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัดกับเกาะกลางคลองวังวารีวน  และมีการปล่อยพันธุ์ปลาต่าง ๆ ภายในคลองด้วย
สถานที่ตั้ง       หมู่ที่  4  บ้านสะแกงาม  ตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
การเดินทาง     ใช้ถนนสายคลองส่งน้ำลำพระเพลิง   จากสี่แยกลำพระเพลิง  ประมาณ 
8  กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านสะแกงาม

อัพเดทเมื่อ : 06-10-2012 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology