โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และศึกษาดูงานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่

เพื่อส่งเสริมให้ อสม.ได้มีองค์ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเข้าสู่ประชาคม อาเชียน

อัพเดทเมื่อ : 27-04-2015 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology