โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ ลดใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรค โดยใช้เชื้อราไตรโครเดดอร์มาร์

และเชื้อราบิวเวอร์เรีย พร้อมทั้งส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วย

อัพเดทเมื่อ : 28-01-2015 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology