หน้าแรก
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   ที่ตั้ง
   วิสัยทัศน์
   ตราสัญลักษณ์
   ข้อมูลหมู่บ้าน
  อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างการบริหาร
   ระเบียบและกฏหมาย
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   มาตรการบริหาร
   การจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยนายเชาว์  ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการ ลด ละ เลิกสิ่งเสพติด  และอบายมุขต่าง ๆ  จึงจัดทำโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี  2555  "เข้าพรรษานี้ชวนกันเลิกเหล้า"  และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตตำบลตูมด้วยดียิ่ง

อัพเดทเมื่อ : 16-07-2012 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology