โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยนายเชาว์  ไม้สูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการ ลด ละ เลิกสิ่งเสพติด  และอบายมุขต่าง ๆ  จึงจัดทำโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี  2555  "เข้าพรรษานี้ชวนกันเลิกเหล้า"  และได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตตำบลตูมด้วยดียิ่ง

อัพเดทเมื่อ : 16-07-2012 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-938766 FAX: 044-938767
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology