หน้าแรก
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   ที่ตั้ง
   วิสัยทัศน์
   ตราสัญลักษณ์
   ข้อมูลหมู่บ้าน
  อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างการบริหาร
   ระเบียบและกฏหมาย
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   มาตรการบริหาร
   การจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤษจิกายน พ.ศ.2562 ณ วัดโพธิ์เมืองสามัคี ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนรรมไทย เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่ต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 12-11-2019 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology