โครงการให้ความรู้ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนตำบลตูม ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตำบลตูม โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมามาให้ความรู้

อัพเดทเมื่อ : 24-08-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology