โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลตูม ร่วมกันปลูกต้นตะแบก ในพื้นที่ริมคลองส่งนำ้ลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 25-07-2018 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology