โครงการดูแลรักษาป่าชุมชนและการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมปร้บปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (แนวป้องกันไฟป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติพื้นที่ป่าชุมชน) วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ บริเวณป่าชุมชนตำบลตูม

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 01-03-2017 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology