กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับหมู๋บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง ได้ดำเนินการร่วมกันทำกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่ตำบลตูม

อัพเดทเมื่อ : 28-05-2013 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิงต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 044-000450 FAX: 044-000452
E-Mail : admin@abttoom.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology